• วิธีการรับสิทธิ์
  ลูกค้าทรูแสดง Barcode ที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนบาร์โค้ดจริงจากหน้าจออุปกรณ์การสื่อสารเท่านั้นก่อนรับสิทธิ์ (สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

  ร่วมรายการทุกสาขา ยกเว้น

  - จังซีลอน 1
  - จังซีลอน 2
  - เทอร์เทิล วิลเลจ
  - โลตัส สมุย
  - เซ็นทรัล สมุย

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 เดือน / 1 ใบเสร็จ
  - จำกัด 60,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้