• Save ฿2000 or more.

  @ The Bekeley Hotel Pratunam

  สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าทรู จองห้องพัก ดังนี้
  รายละเอียด
  • ส่วนลดสำหรับห้องพักแบบ Premier Room ราคาพิเศษเพียง 1,500 บาท /ห้อง /คืน
  จากราคาปกติ 3,500 บาท /ห้อง /คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (พักเดี่ยว และพักคู่)
  • ส่วนลดสำหรับห้องพักแบบ Luxury Room ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท /ห้อง /คืน
  จากราคาปกติ 3,800 บาท /ห้อง /คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (พักเดี่ยว และพักคู่)

  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนการใช้บริการ
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยติดต่อแผนกสำรองห้องพัก
  - โทร. 02-309-9999 เมล์ : rsvn@berkeleyhotel.co.th 

  • ติดต่อสอบถาม : 02-309-9999

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนการใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเข้าพักได้ในช่วงเทศกาลต่างๆ
  - เงื่อนไขอื่นๆ อื่นเป็นไปตามที่โรงแรม