• รายละเอียดสิทธิพิเศษ ราคาต่อวัน
  - Toyota Yaris or similar : เครื่องยนต์ 1.2 (680.-)
  - Honda City or similar : เครื่องยนต์ 1.5 (780.-)
  - Mitsubishi Xpander : เครื่องยนต์ 1.5 (880.-)
  - Toyota Altis New Model : เครื่องยนต์ 1.6 (880.-)
  - Honda Civic : เครื่องยนต์ 1.8 (980.-)
  - Toyota Camry : เครื่องยนต์ 2.0 (1,280.-)
  - Toyota Fortuner : เครื่องยนต์ 2.4 (1,380.-)
  - Peugeot 5008 : เครื่องยนต์ 2.0 (1,580.-)
  - BMW X1 : เครื่องยนต์ 1.8 (1,680.-)

  - ช่องทางการจองรถ จองผ่านทาง Call Center 1798 หรือ หน้าสาขา
  - ราคายังไม่รวมประกันภัยรถยนต์ (ECDW) 1, ประกันภัยยางรถยนต์, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAI) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - ราคาอาจปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับปริมาณรถที่ว่างของแต่ละสาขา
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 64, 2 – 18 เมษายน 64, 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 64

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด
  - ช่องทางการจองรถ จองผ่านทาง Call Center 1798 หรือ หน้าสาขา
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - ราคายังไม่รวมประกันภัยรถยนต์ (ECDW) 1, ประกันภัยยางรถยนต์, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PAI) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - สงวนสิทธิ์การงดให้บริการรับส่งรถนอกสถานที่
  - สามารถคืนรถช้าได้ 3 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  - หากลูกค้ามีการต่อสัญญา ทางบริษัทจะคิดค่าเช่าตามราคาของสาขา
  - ราคาอาจปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับปริมาณรถที่ว่างของแต่ละสาขา
  - ในกรณีที่รถไม่ว่าง ขอสงวนสิทธิการปล่อยเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท