• Save ฿300 or more.

  @ ASAI Bangkok Chinatown

  ลูกค้าทรูแบล็ค เมื่อจองห้องพัก ASAI Bangkok Chinatown รับสิทธิ์อัปเกรดห้องพักประเภทถัดไป

  สิทธิพิเศษนี้สำหรับสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่าน https://asaihotels.com/asai-chinatown/  หรือ อีเมล์ bookasai.bct@dusit.com หรือ โทร. 02 220 8999

  สามารถใช้สิทธิ์อัปเกรดห้องพัก และเข้าพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  **สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ/หรือ วันหยุดพิเศษต่างๆ ได้ 

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้าทรูแบล็ค สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ 4 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน
  2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับการสำรองห้องพักล่วงหน้าผ่าน https://asaihotels.com/asai-chinatown/  หรือ อีเมล์ bookasai.bct@dusit.com  หรือ โทร. 02 220 8999
  - ลูกค้าทรูแบล็ค กดรับสิทธิพิเศษจากแอพพลิเคชั่นทรูไอดีที่ล็อคอินด้วยเครื่องทรูมูฟ เอช และส่งหน้ารับสิทธิ์มายังโรงแรม โดยตอบกลับอีเมล์ยืนยันการสำรองห้องพัก
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกทรูแบล็ค เท่านั้น และไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับการอัพเกรดห้องพักไปยังระดับถัดไปเท่านั้น และขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพัก ณ วันลงทะเบียนเข้าพัก
  - กรุณาแสดงข้อความที่ได้จาการกดรับสิทธิ์เมื่อทำการลงทะเบียนเข้าพัก
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ/หรือ วันหยุดพิเศษต่างๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับการสำรองห้องพักเป็นหมู่คณะได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด