• Save ฿90

  @ TrueCoffee

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม Fizzy Red Plum Soda ขนาด L 1 แก้ว (ราคา 100.-) รับฟรีเครื่องดื่ม Fizzy Red Plum Soda ขนาด M ฟรี 1 แก้ว (ราคา 90.-)

  เงื่อนไข

  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - จำกัด 1000สิทธิ์ / 1 เดือน
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  - กรณีลูกค้าต้องการเพิ่ม Topping จะคิดค่าใช้จ่ายตามราคามาตรฐาน
  - เฉพาะเครื่องดื่มที่ร่วมรายการเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสินค้าที่มีจำหน่าย ณ เวลานั้น)
  - รหัสสามารถใช้ได้ภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น