• Save ฿55 or more
  at Dairy Queen

   

  วิธีการรับสิทธิ์
  ลูกค้าทรู แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน หรือ QR Code ที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น TRUEYOU หรือ TRUEID ต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าภายใน 15 นาที เพื่อรับสิทธิพิเศษ (หากเกิน 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
  *ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงภาพ Capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับเครื่องดื่มฟรี 3 สิทธิ์ต่อปี (2 สิทธิ์ / เดือน)
  - ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับเครื่องดื่มฟรี 1 สิทธิ์ต่อปี (1 สิทธิ์ / เดือน)
  - ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด จำกัด 2,200 สิทธิ์/แคมเปญ และลูกค้าทรูเรดการ์ด จำกัด 1,300 สิทธิ์/แคมเปญ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
  - สิทธิ์มีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน ทั้งนี้จำนวนสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงหน้าเดินทาง

  จุดที่ร่วมรายการ
  1. สนามบินดอนเมือง
  1.1) Level 1, Bus Gate 71-77, Domestic Departure Airside (After X-ray), Terminal 2
  1.2) Level 2, Pier2 , International Departure Airside (After X-ray), Terminal 1
  1.3) Level 1, Bus Gate 1-7, International Departure Airside (After X-ray), Terminal 1

  2. สนามบินเชียงใหม่
  2.1) Level 1, Domestic Departure landside (Before X-ray)
  2.2) Level 2, International Departure airside (after immigration)

  3.สนามบินภูเก็ต
  3.1) Level 3, Domestic Departure landside (before X-ray), Terminal 1
  3.2) Level 1, Busgate, Domestic Departure Airside (after X-ray), Terminal 1

  4. สนามบินสุวรรณภูมิ
  4.1) Concourse B, Level 4, International airside (after immigration)
  4.2) Concourse F, Level 4, International airside (after immigration)

  5.สนามบินอุดรธานี
  5.1) Level 1, Domestic Departure landside (before X-ray)

  6. สนามบินเชียงราย
  6.1) Level 1, Domestic Departure landside (before X-ray)

  7. สนามบินหาดใหญ่
  7.1) Level 2, Domestic Departure airside (before X-ray)
  7.2) Level 1, Domestic Departure landside (before X-ray)

  8. สนามบินอุบลราชธานี
  8.1) Level 1, Domestic Departure landside (before X-ray)