• Save ฿60

  @ Farm Design

  ชีสเค้กที่ร่วมรายการ :
  Classic Cheesecake
  Brownie Cheesecake
  Salted Caramel Cheesecake

  เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ :
  Strawberry Cheesecake Frappe
  Thai Tea Brownie Frappe
  Cookie'N Cream Cheesecake Frappe

  เงื่อนไข
  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 วัน
  - จำกัด 2,000 สิทธิ์ / 1 เดือน รวม 6,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์และใช้บริการในทันที
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - กดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถแสดงการ Capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์
  - โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า