• Save ฿120

  @ Dream World

  - ราคาพิเศษ 1,080 บาท (ปกติ 1,200 บาท)
  - สามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเด็ก
  - สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น

   

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้