• ลูกค้าทรูแบล็ค ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิใช้บริการ VIP Lounge (One day pass)
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  3.เมื่อชำระสินค้าและบริการภาย Siam Premium Outlet ครบทุก 15,000 บาท
  4.สามารถรวมเซลล์สลิปสินค้าภายในวันเดียวกันได้
  5.การเข้าใช้บริการ VIP LOUNGE จำกัดผู้ติดตามสูงสุด 1 ท่าน
  6.ไม่อนุญาติให้นำอาหารและเครื่องดื่มภายนอกเข้ามมาบริเวณห้องรับรอง
  7.ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณห้องรับรอง
  8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้