• @ Blu Monkey Hub and Hotel (Phang-Nga road, Phuket town)

  สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน รับส่วนลดห้องพักเพิ่ม 20% จากราคาปกติบนหน้า Website

  ราคาจะมี 2แบบ คือ
  1. ราคาที่รวมอาหารเช้า
  2. ราคาที่ไม่รวมอาหารเช้า

  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน
  - สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ทุกแบบของห้องพัก
  - สำรองห้องพักได้ที่ http://www.blumonkeyhotels.com/hubandhotelphuket/ 
  โดยนำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ใส่รหัสในช่อง "Promotion code"
  - จำนวน 300 สิทธิ์ ต่อเดือน
  - จำนวนสิทธิ์รวม 900 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่ http://www.blumonkeyhotels.com/hubandhotelphuket/ 
  โดยนำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ใส่รหัสในช่อง "Promotion code"
  - สามารถจอง และเข้าพักได้ตามวันที่กำหนด เท่านั้น
  - กรุณาแสดงข้อมูลการแลกทรูพอยท์ 1 คะแนน กับพนักงานตอนเช็คอิน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้