• Save ฿50

  @ Phuket birdpark

  - จำกัด 1 หมายเลข / สิทธิ์ / วัน
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับชาวไทยเท่านั้น
  ติดต่อสอบถามโทร : 076-367-576

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - จำกัด 1 หมายเลข / สิทธิ์ / วัน
  - 1 สิทธิ์ ซื้อได้ 10 ใบ (ผู้ใหญ่ 5 ท่าน ,เด็ก 5 ท่าน)