• Save ฿30

  @ Lotus s Food Court

  เงื่อนไข

  - 1 redemptions / Card / 1 Monthly
  -Monthly quota of 5000 redemptions

  - ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอป รับเพิ่ม 30 บาท เมื่อซื้อบัตร Food Card มูลค่า 120 บาท แบบไม่แลกคืน โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง ณ ศูนย์อาหาร

  - บัตรรับประทานอาหารไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตามวันที่กำหนดเท่านั้น
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า