• Save ฿160

  @ SF Cinema

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 (10,000 สิทธิ์)
  1 คน/สิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อเดือน)

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - รับสิทธิ์ผ่าน Application True ID เท่านั้น
  - ใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ที่ concession ทุกสาขา