• Save ฿1800 or more

  @ Wora Bura Hua Hin Resort&Spa

  เงื่อนไข
  1. ลูกค้ากรุณาจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ได้ที่เบอร์ 032 655 333 หรืออีเมล rsvn@worabura.com โดยแจ้งรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์
  2. การรับจองขึ้นกับจำนวนห้องพักที่ว่าง ณ ขณะนั้น
  3. รายละเอียดเงื่อนไขการจองห้องพัก
  3.1 เงื่อนไขราคาอาหารเช้าสำหรับบุคคลที่ 3
  -เด็กอายุ 0-4 ปี เข้าพักฟรีพร้อมอาหารเช้าโดยไม่เสริมเตียง แชร์เตียงกับผู้ปกครอง
  -เด็กอายุ 5-11 ปี แชร์เตียงกับผู้ปกครอบง จ่ายค่าอาหารเช้า 350 บาท ชำระเพิ่มที่โรงแรม
  -เด็กอายุ 12 ปีขี้นไป คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 700 บาท
  3.2 เงื่อนไขเตียงเสริม
  เสริมเตียง 1500 บาท รวมอาหารเช้า ชำระเพิ่มที่โรงแรม
  4. เงื่อนไขเวลาเข้าพัก
  -Check-in เวลา 14.00 น. Check-out เวลา 12.00 น.
  -กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาชำระเงินกับทางโรงแรมโดยตรง
  -ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี
  -วันเสาร์จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ชำระเงินกับทางโรงแรมโดยตรง
  -วันหยุดยาว จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้วันที่ 31 ธันวาคม 63 และ วันที่ 1 มกราคม 64 ได้
  6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางโรงแรม
  7. เงื่อนไขของโรงแรม
  -ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
  -สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินในทุกกรณี
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้