• Save ฿145 or more
  at Burger King

   

  ชุดสุดคุ้มที่ร่วมรายการ 
  1. ชุดสุดค้ม Whopper Jr.+ Soft Drink(s) + French Fries
  2. ชุดสุดคุ้ม Fish'n Crisp + Soft Drink(s) + French Fries
  *เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น

  วิธีการรับสิทธิ์
  ลูกค้าทรู แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน หรือ QR Code ที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น TRUEYOU หรือ TRUEID ต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าภายใน 15 นาที เพื่อรับสิทธิพิเศษ (หากเกิน 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
  *ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงภาพ Capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับเมนูแบบเซ็ต ฟรี 3 สิทธิ์ต่อปี (2 สิทธิ์ / เดือน)
  - ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับเมนูแบบเซ็ต ฟรี 1 สิทธิ์ต่อปี (1 สิทธิ์ / เดือน)
  - แบล็คการ์ด จำกัด 5,600 สิทธิ์/แคมเปญ และเรดการ์ด จำกัด 3,600 สิทธิ์/แคมเปญ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
  - สิทธิ์มีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน ทั้งนี้จำนวนสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงหน้าเดินทาง

  จุดที่ร่วมรายการ
  1.สนามบินสุวรรณภูมิ
  - Level 2, Domestic Departure Airside (After X-ray)
  2.สนามบินดอนเมือง

  - Pier 3 Level 3, Domestic Departure Airside (After X-ray), Terminal 2, Don Mueng Airport
  - Pier 4 Level 3, Domestic Departure Airside (After X-ray), Terminal 2, Don Mueng Airport
  3.สนามบินเชียงใหม่
  - Level 2, Domestic Departure landside (Before X-ray)
  4.สนามบินภูเก็ต
  - Level 3, Departure landside (before X-ray), Terminal 1
  - Gate 10, Level 2, Departure Airside (after X-ray), Terminal 1
  - Gate 4, Level 2, Departure Airside (after X-ray), Terminal 1
  - Level 4, International Departure landside (before X-ray)
  5.สนามบินหาดใหญ่
  - Level 1, Domestic Departure landside (Before X-ray)
  6.สนามบินอุดรธานี
  - Food Center, level 1, Departure landside (before X-ray)