• รับฟรี Garrett Signature Recipe (Chicago Mix, Cheesecorn, Caramel Crisp, Buttery,Plain) ขนาดถุงเล็ก มูลค่า 150 บาท เมื่อซื้อ Garrett Popcorn ครบ 500 บาทขึ้นไป

   

  Conditions
  - 1 redemption / customer / day
  - Show approval code displayed on phone to get your offer.
  - This privilege can be used at a certain promotion period only.
  - This special offer cannot be used with other promotions and cannot be exchanged for cash.
  - Reserves the rights to make changes to the Terms & Conditions without prior notice.