•  
  ลูกค้าทรูแบล็ค ลงทะเบียนร่วมแคมเปญยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้พอยท์เพิ่ม เมื่อซื้อมือถือ พร้อมแพ็กเกจที่กำหนด (แคมเปญ Best Deal Best Choice)


  เฉพาะรุ่นราคาเครื่อง 10,000 บาท ขึ้นไป ที่มีอายุการใช้งานสินค้าและบริการทรู ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  อายุการใช้งาน 3-5 ปี ได้รับทรูพอยท์ 100 คะแนน
  อายุการใช้งาน 6-10 ปี ได้รับทรูพอยท์ 150 คะแนน
  อายุการใช้งาน 11-15 ปี ได้รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
  อายุการใช้งานมากกว่า 16 ปี ได้รับทรูพอยท์ 250 คะแนน

  *สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญก่อนหรือหลังซื้อเครื่องมือถือได้ แต่วันที่ลงทะเบียนและซื้อมือถือจะต้องอยู่ภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น   
   
   
  เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูแบล็คซื้อมือถือแคมเปญ Best Deal Best Choice รุ่นราคา 10,000 บาท ขึ้นไป ที่มีอายุการใช้งานสินค้าและบริการทรู ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ผู้ที่จะได้รับทรูพอยท์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญก่อนหรือหลังซื้อเครื่องมือถือได้ แต่วันที่ลงทะเบียนและซื้อมือถือจะต้องอยู่ภายในเดือนเดียวกันเท่านั้น
  3. คะแนนทรูพอยท์ จะได้รับภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป หลังจากการซื้อมือถือ
  4. จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนเพื่อรับทรูพอยท์ 1 บัตรประชาชน 1 สิทธิ์ ต่อเดือน
  5. จำกัดสิทธิ์การให้ทรูพอยท์ 1 บัตรประชาชน 1 สิทธิ์ ต่อแคมเปญ
  6. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด โดยลูกค้าจะสิทธิ์รับคะแนนทรูพอยท์ตามการลำดับที่ลงทะเบียนร่วมแคมเปญ
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบทางเทคนิค, สินค้าขาด หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด
  10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  11. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242