• Save ฿2000 or more.

  @ Kuiburi Hotel&Resort

  เงื่อนไข

  - ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถเข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้น ช่วงวันสงกรานต์
  - กรณียกเลิก หรือเลื่อนการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
  - บุคคลที่ 3 เสริมเตียง 800 บาท ต่อท่าน ต่อคืน , ฟูกเสริม 600 บาท ต่อท่าน ต่อคืน พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมอาหารเย็น)
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมฯ กำหนด
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าทรู จองห้องพัก ดังนี้

  รายละเอียด
  • ส่วนลดสำหรับห้องพักแบบ สแตนดาร์ด ราคาพิเศษเพียง 1,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติ 3,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน) พร้อมอาหารเช้า + อาหารเย็น สำหรับ 2 ท่าน
  • ส่วนลดสำหรับห้องพักแบบ ดีลักซ์ ราคาพิเศษเพียง 1,800 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติ 4,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน) พร้อมอาหารเช้า + อาหารเย็น สำหรับ 2 ท่าน
  • ส่วนลดสำหรับห้องพักแบบ บ้านมุมสวน ราคาพิเศษเพียง 2,600 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติ 6,000 บาท ต่อห้อง ต่อคืน) พร้อมอาหารเช้า + อาหารเย็น สำหรับ 2 ท่าน
  • ส่วนลดสำหรับห้องพักแบบ บ้านวิวทะเล + รอบสระน้ำ ราคาพิเศษเพียง 2,900 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติ 7,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน) พร้อมอาหารเช้า + อาหารเย็น สำหรับ 2 ท่าน

  • ติดต่อสอบถาม : 032-820-111-4

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า