• Save ฿150 or more.

  @ Splash Beach Resort

  สิทธิพิเศษอื่นๆ
  อาหารเช้าสาหรับ 2 ที่ ณ ห้องหารหาร Splash Kitchen Restaurant & Bar

   

  เงื่อนไข

  - กรุณาสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมที่อีเมล์ sppkt.reservations@splashbeachresort.com  หรือโทรศัพท์ 076 372 000 โดยแจ้งรหัสโปรโมชั่นที่ได้จากการกดรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น สามารถจองและเข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
  - การรับจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ไม่มีการยกเว้นสำหรับการเข้าพักวันหยุดยาว และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจองห้องพักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 076 372 000