• True customers get 20% off.

  ลูกค้าทรู ลด 20% ดังนี้
  - บริการ ขัด เคลือบ สี
  - บริการล้างสี - ดูดฝุ่น พร้อมเคลือบสี Semi Coating

  บริการขัดเคลือบสี Signature (Signature Polishing)
  สุดยอดของการรักษาสภาพสีรถด้วยโปรแกรมขั้นสูงสุด Signature พร้อม 15 ขั้นตอนการบริการ

  บริการขัดเคลือบสี Pro Shine
  รายละเอียดการบริการ บริการขัดเคลือบสี 3 ขั้นตอน
  ขั้นตอนที่ 1 ล้างสี - ดูดฝุ่น ตามมาตรฐานด้วย Creamy Foam
  ขั้นตอนที 2 ขัดคราบสิ่งสกปรกด้วยคาร์แลค C3 Perfect Cut and Wax ด้วยเครื่องขัด Dual Action
  ขั้นตอนที่ 3 เคลือบสีด้วยคาร์แลค Nano Tech สร้างแผ่นฟิล์มปกป้องผิวสีรถให้เงางามอยู่เสมอ ด้วยเครื่องเคลือบสีระบบลม

  การชโลมสี หรือการเคลือบสี (Semi Coating) คือกระบวนการหนึ่งของการเคลือบสีรถยนต์ โดยการลงน้ำยาเคลือบสีรถยนต์ คาร์แลค 68 นาโนเทค เป็นลักษณะก้นหอยบนสีผิวรถ เพื่อสร้างแผ่นฟิลม์ ความเงางามให้กับผิวสี และสามารถปกป้องต่อความร้อนจากแสงแดด มูลนก ยางไม้ น้ำค้าง และน้ำมันเบนซิน ซึ่งสามารถทำได้บ่อยครั้ง หรือ ทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์ม

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้