• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 เดือน / ใบเสร็จ
  - จากัด 30,000 สิทธิ์ / แคมเปญ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ โดยรหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัดและเฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
  - ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าบริการ Service charge 10%
  - ไม่สามารถใช้ลดในส่วนของเครื่องดื่มแอลกฮออล์ได้
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกหรือโปรโมชั่นอื่นๆ ของร้านได้ 
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี