• Save ฿15

  @ Arabitia Cafe

  Condition

  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 สัปดาห์
  - จำกัด 3,000 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชั่นหรือโทรศัพท์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / สัปดาห์
  - โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564