• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 500 สิทธิ์ / เดือน, รวม 6,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  - ลูกค้าทรูแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอป หรือ บัตรทรูการ์ด หรือ บัตรประชาชน แลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง ณ Food Court ชั้น B และ Food Terrace ชั้น 2 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
  - บัตรรับประทานอาหารสามารถใช้ได้ภายในวัน และสาขาเดียวกัน
  - บัตรรับประทานอาหารไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สามารถแลกรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด