Beautiful & Healthy in Rainy Season สาดโปรช้อปชุ่มฉ่ำ สวยสุขภาพดีรับหน้าฝน

Beautiful & Healthy in Rainy Season  

สาดโปรช้อปชุ่มฉ่ำ สวยสุขภาพดีรับหน้าฝน

จัดเต็มบิวตี้ไอเทมและสิทธิพิเศษเพื่อสุขภาพ

Beautiful & Healthy in Rainy Season  

สาดโปรช้อปชุ่มฉ่ำ สวยสุขภาพดีรับหน้าฝน

จัดเต็มบิวตี้ไอเทมและสิทธิพิเศษเพื่อสุขภาพ

มุมสุขภาพ

ช้อปกระหน่ำวันฝนพรำ

ซุนโต้

Suunto (ซุนโตะ) นาฬิกา GPS มัลติสปอร์ตจากประเทศฟินแลนด์ ที่เริ่มต้นมาจากการทำเข็มทิศเพื่อใช้ในทางการทหาร, นาฬิกาดำน้ำ จนพัฒนามาเป็นนาฬิกามัลติสปอร์ตที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่เน้นความพรีเมี่ยมสปอร์ต โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนต่อทุกสภาพการใช้งานเพราะถูกทดลองจากจุดที่สูงสุดจนถึงจุดที่ต่ำที่สุดที่มนุษย์จะไปได้ ซึ่งทดลองใช้งานจริงมากว่า 1,000 ชั่วโมง สามารถใส่เล่นกีฬาและใส่ในชีวิตประจำวันได้ โดยนาฬิกาทุกรุ่นจะรองรับชนิดกีฬามากกว่า 80 ชนิด สามารถตรวจวัดหัวใจ การเผาพลาญพลังงาน ตลอดจนจำนวนก้าวเดินได้ตลอดวัน อีกทั้งยังมีความสามารถของแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันไปทั้งการนำไปใช้ในการเดินป่า วิ่งเทรล ปีนเขา เป็นต้น ประกอบกับความอึดของการใช้งานแบตเตอรี่ที่ใช้ได้อย่างยาวนานและวัสดุเกรดพรีเมี่ยม จึงทำให้เรากล้ารับประกับสินค้าถึง 2 ปี และมีศูนย์ดูแลที่คอยซัพพอร์ตผู้ใช้งานภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

แอท-ยีนส์

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วย การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพันธุกรรม โดยการวินิจฉัย ในระดับยีน และ ดี เอ็น เอ ที่กว้างขวางครอบคลุมโรคทาง พันธุกรรมชนิดต่างๆ ที่พบมากในประเทศไทยและในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ซึ่งจะกลายเป็นตลาด ในระดับภูมิภาค หรือ ASEAN Economy Community (AEC) ในอนาคตอันใกล้ โดยโรคพันธุกรรมที่สำคัญที่สุดเนื่องจากพบ มากที่สุดในประเทศแถบนี้ ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่ง ประชากรมากกว่า 40% ในภูมิภาคนีมี้พันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมีย แฝงอยู่หรือเป็นพาหะ ซึ่ง บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด มีเทคโนโลยี เพื่อการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจโรคธาลัสซีเมียในระดับ ดี เอ็น เอ ที่เป็นไปอย่างครอบคลุมมากกว่า 99% ของการ กลายพันธ์ุที่เกิดขึ้น และเป็นสาเหตุ ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย นอกจากนี้ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ยังให้บริการในการตรวจ โรคพันธุกรรมอื่นๆ มากกว่า 60 ชนิด เช่น โรคพันธุกรรมที่เกี่ยว กับภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก โรคพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา โรคมะเร็งชนิดต่างๆ อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งของต่อมไร้ท่อ และ มะเร็งเต้านม เป็นต้น หรือพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โรคของเซลล์ เม็ดเลือดแดง และโรคพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการแข็งตัวของเลือด

ซุนโต้

Suunto (ซุนโตะ) นาฬิกา GPS มัลติสปอร์ตจากประเทศฟินแลนด์ ที่เริ่มต้นมาจากการทำเข็มทิศเพื่อใช้ในทางการทหาร, นาฬิกาดำน้ำ จนพัฒนามาเป็นนาฬิกามัลติสปอร์ตที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบที่เน้นความพรีเมี่ยมสปอร์ต โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนต่อทุกสภาพการใช้งานเพราะถูกทดลองจากจุดที่สูงสุดจนถึงจุดที่ต่ำที่สุดที่มนุษย์จะไปได้ ซึ่งทดลองใช้งานจริงมากว่า 1,000 ชั่วโมง สามารถใส่เล่นกีฬาและใส่ในชีวิตประจำวันได้ โดยนาฬิกาทุกรุ่นจะรองรับชนิดกีฬามากกว่า 80 ชนิด สามารถตรวจวัดหัวใจ การเผาพลาญพลังงาน ตลอดจนจำนวนก้าวเดินได้ตลอดวัน อีกทั้งยังมีความสามารถของแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันไปทั้งการนำไปใช้ในการเดินป่า วิ่งเทรล ปีนเขา เป็นต้น ประกอบกับความอึดของการใช้งานแบตเตอรี่ที่ใช้ได้อย่างยาวนานและวัสดุเกรดพรีเมี่ยม จึงทำให้เรากล้ารับประกับสินค้าถึง 2 ปี และมีศูนย์ดูแลที่คอยซัพพอร์ตผู้ใช้งานภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

แอท-ยีนส์

บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วย การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพันธุกรรม โดยการวินิจฉัย ในระดับยีน และ ดี เอ็น เอ ที่กว้างขวางครอบคลุมโรคทาง พันธุกรรมชนิดต่างๆ ที่พบมากในประเทศไทยและในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ซึ่งจะกลายเป็นตลาด ในระดับภูมิภาค หรือ ASEAN Economy Community (AEC) ในอนาคตอันใกล้ โดยโรคพันธุกรรมที่สำคัญที่สุดเนื่องจากพบ มากที่สุดในประเทศแถบนี้ ได้แก่ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่ง ประชากรมากกว่า 40% ในภูมิภาคนีมี้พันธุกรรมของโรคธาลัสซีเมีย แฝงอยู่หรือเป็นพาหะ ซึ่ง บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด มีเทคโนโลยี เพื่อการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจโรคธาลัสซีเมียในระดับ ดี เอ็น เอ ที่เป็นไปอย่างครอบคลุมมากกว่า 99% ของการ กลายพันธ์ุที่เกิดขึ้น และเป็นสาเหตุ ของโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย นอกจากนี้ บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด ยังให้บริการในการตรวจ โรคพันธุกรรมอื่นๆ มากกว่า 60 ชนิด เช่น โรคพันธุกรรมที่เกี่ยว กับภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก โรคพันธุกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา โรคมะเร็งชนิดต่างๆ อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งของต่อมไร้ท่อ และ มะเร็งเต้านม เป็นต้น หรือพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับ โรคของเซลล์ เม็ดเลือดแดง และโรคพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการแข็งตัวของเลือด

ดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝน