9 กิจกรรม เสริมทักษะให้ลูกน้อย

RK5RMJG8VOde

ใช้ช่วงเวลาครอบครัวแสนอบอุ่น กับกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาความสามารถให้ลูกน้อยของคุณ ทำให้ปิดเทอมของเด็กๆ เป็นช่วงเวลาเล่นสนุก และได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

1. อ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือ จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ รวมถึงยังช่วยฝึกภาษา การอ่าน การสะกดคำ อีกด้วย ยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมอ่านหนังสือกับลูกน้อยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอีกด้วย

2. วาดรูปหรือวาดเส้น

การวาดรูป หรือวาดเส้นช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกและบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมถึงรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว นำไปถ่ายทอดเป็นภาพวาด ควบคู่ไปกับการได้ฝึกการใช้สมาธิในการวาดเขียนภาพอีกด้วย หรือจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาด้านความจำด้วยการสอนคำศัพท์จากรูปภาพต่างๆ ที่ลูกวาดลงไปด้วยก็ได้

3. ระบายสี

เมื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้การวาดรูปและวาดเส้นแล้ว ก็อย่าลืมที่จะให้พวกเขาได้ทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสีด้วย เพราะการระบายสีนั้นก็จะช่วยสร้างทักษะในการใช้ดินสอและฝึกกล้ามเนื้อให้เด็กๆ ไปพร้อมๆ กัน

4. เล่นของเล่น

การเล่นของเล่นหลากหลายชิ้น หลากหลายรูปร่างนอกจากจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อให้กับเด็กๆ แล้ว ยังช่วยฝึกการสังเกตและเสริมทักษะอีกด้วย หากเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมเล่นของเล่นร่วมกับเพื่อนๆ ก็จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเข้าสังคม รู้จักการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ

5. เล่นลูกบอล

การเล่นลูกบอลช่วยพัฒนาทั้งกล้ามนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ รวมถึงสร้างสมดุลให้กับร่างกาย ช่วยให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกาย นับเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่เด็กๆ ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน

6. เล่นคอมพิวเตอร์

การให้ลูกน้อยได้เล่นคอมพิวเตอร์จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการสังเกต จดจำ และพัฒนาความคิด หากคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าลูกน้อยอาจจะยังไม่ถึงวัยที่ควรจะเล่นคอมพิวเตอร์ แนะนำใช้วิธีจำกัดเวลาในการเล่นต่อครั้ง ก็จะเป็นการช่วยฝึกวินัยและให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องการตรงต่อเวลาได้อีกด้วย

7. ร้องเพลง เล่นดนตรี

ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและสุนทรียภาพ อีกทั้งยังพัฒนาสมอง พัฒนาทักษะด้านภาษา ทั้งการอ่าน การออกเสียง และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ

8. เล่นกลางแจ้งกับเพื่อน

การเล่นกลางแจ้ง เช่นในสนามเด็กเล่น จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกการเคลื่อนไหว ฝึกพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เรียนรู้การเข้าสังคม เรียนรู้การกล้าแสดงออก กล้าพูดคุย รวมถึงได้ฝึกการตัดสินใจ

9. การปีนป่าย

การให้ลูกน้อยได้ทำกิจกรรมปีนป่าย จะช่วยพัฒนาสมิงส่วนที่ควบคุมมือและเท้า รวมถึงสายตา การทรงตัว ควบคู่ไปกับการคิด วิเคราะห์ ฝึกสมาธิ ความตั้งใจและความอดทน เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนุก อีกทั้งเด็กๆ จะได้เรียนรู้หลายๆ ด้านไปพร้อมกัน