ยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้เพิ่ม รับทรูพอยท์เพิ่ม ตามอายุการใช้งาน

พิเศษ! เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ปัจจุบัน แบบรายเดือน

ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรับทรูพอยท์เพิ่ม เมื่อจ่ายบิลเต็มและตรงเวลา

 

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย : วันที่ 1 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64

 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและของรางวัล

ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการครบเต็มจำนวน และไม่เกินวันที่กำหนด โดยสามารถชำระได้ทุกช่องทางการชำระเงิน จะได้รับคะแนนทรูพอยท์เพิ่มจากปกติ (ทุก 25 บาทรับ 1 ทรูพอยท์) ตามอายุการใช้งานตั้งแต่เปิดใช้บริการ ดังนี้
1. อายุการใช้งานระหว่าง 3 ปี ถึง 5 ปี (1095 วัน ถึง 1824 วัน) รับคะแนนทรูพอยท์เพิ่ม 1 เท่า (ทุก 25 บาท รับ 2 ทรูพอยท์)
2. อายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (1825 วัน) รับคะแนนทรูพอยท์เพิ่ม 2 เท่า (ทุก 25 บาท รับ 3 ทรูพอยท์)

หมายเหตุ : จำกัด 1 สิทธิ์ / ต่อเดือน / ต่อเลขหมาย


รายละเอียดและเงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน แบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรับเพิ่ม”โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 โดยสมัครบริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
2. เงื่อนไขสำหรับรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย
2.1. ผู้ใช้บริการปัจจุบันแบบรายเดือนที่สมัครใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา
2.2. ลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน USSD โดยกด *588*9# โทรออกฟรี
2.3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษนี้หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตามข้อ 2.2. และได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครส่งเสริมการขายเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2.4. ผู้ใช้บริการมีสถานะของการใช้งานได้ตามปกติ (Active status)
2.5. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการครบเต็มจำนวน และไม่เกินวันที่กำหนด โดยสามารถชำระได้ทุกช่องทางการชำระเงิน จะได้รับคะแนนทรูพอยท์เพิ่มจากปกติ (ทุก 25 บาทรับ 1 ทรูพอยท์) ตามอายุการใช้งานตั้งแต่เปิดใช้บริการดังนี้
2.5.1. อายุการใช้งานระหว่าง 3 ปี ถึง 5 ปี (1095 วัน ถึง 1824 วัน) รับคะแนนทรูพอยท์เพิ่ม 1 เท่า (ทุก 25 บาท รับ 2 ทรูพอยท์)
2.5.2. อายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (1825 วัน) รับคะแนนทรูพอยท์เพิ่ม 2 เท่า (ทุก 25 บาท รับ 3 ทรูพอยท์)
2.6. ยกเว้น หมายเลขที่ได้รับสิทธิพิเศษจากการใช้บริการดังนี้
2.6.1. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าบริการสำหรับพนักงาน
2.6.2. แพ็กเกจหรือซิมการ์ดสำหรับใช้งานในนามนิติบุคคล (Business SIM)
2.7. 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ
3. สิทธิพิเศษที่ได้รับ: ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย หากผู้ใช้บริการกระทำการดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
4. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
5. ตวจสอบคะแนนทรูพอยท์คงเหลือ กด *878*8# โทรออกฟรี
6. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ผ่านเว็บไซต์ privilege.trueid.net หรือ โทร 1242
7. ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ท่าน มีการควบรวม หรือโอนธุรกิจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทผู้ให้บริการโอนย้ายการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้กับบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวม หรือรับโอนธุรกิจ เพื่อเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นี้ แก่ผู้ใช้บริการได้ทันทีต่อไป