Free Gift

 •  

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

   

  ของรางวัลประจำวัน

  • TrueCoffee Voucher แลกรับเครื่องดื่มเมนูที่กำหนด 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 135 บาท จำนวน 10 รางวัล

  เงื่อนไขการใช้ TrueCoffee Voucher แลกรับเครื่องดื่มเมนูที่กำหนด 1 แก้ว มูลค่าสูงสุด 135 บาท
  1. คูปองแลกรับเครื่องดื่มฟรี (มีทั้งเครื่องดื่มร้อน / เย็น /ปั่น) ยกเว้น บางรายการที่เป็น Seasonal จำนวน 14 แก้ว
  2. รับฟรีเครื่องดื่ม มูลค่าสูงสุด 135 บาท/แก้ว
  3. คูปอง 1 ใบสามารถใช้แลกรับเครื่องดื่มได้ 1 แก้ว ตามรายการที่กำหนด ที่ทรูคอฟฟี่ทุกสาขา
  ยกเว้น แฟรนไชส์ทุกสาขา ทรูสเฟียร์ทุกสาขา สาขาต่างประเทศ
  (สาขาแฟรนไชส์ ได้แก่ The Emporio, AIA Tower, Benz NK, Kungthep Keetha)
  โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองแลกรับเครื่องดื่ม ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 66
  4. เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ
  - L Americano
  - L Cafe-Latte
  - M - Iced Americano
  - M - Iced Latte
  - M - Iced Cappuccino
  - True Signature Iced Coffee
  - M - Iced Black Tea Latte
  - M Shaken
  - M-Fizzy Lychee Soda
  - M-Fizzy Honey Lemon Soda
  - Kaffe-Yen
  - O-Lieng
  - Yok-Lor
  - Cha-nom-Yen
  - Cha-dum-Yen
  - O-CHA
  - L - Kaffe-Yen
  - L - O-Lieng
  - L - Yok-Lor
  - L - Cha-nom-Yen
  - L - Cha-dum-Yen
  - L - O-CHA
  - M - TW Espresso
  - M - TW Mocha
  - M - TWC Nishio Matcha
  - M - TW Caramel
  - M - TWC Caramel
  - M - TW Vanilla
  - M - TWC Vanilla
  5.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับการชำระด้วยบัตรของขวัญ กรณีบัตรของขวัญมีลักษณะชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ บนหน้าบัตร
  6.บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงินทอนได้ รวมถึงมูลค่าคงเหลือไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
  7.สามารถใช้ชำระสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาได้
  9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น


  เงื่อนไขการร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน

  • ลูกค้ากดร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน ตามลำดับที่ (17045   17130  18518  19332  25684  28172  30127   31081  33131  37353) จำนวน 10 ท่าน เป็นผู้ได้รับ คูปองรับฟรี เครื่องดื่ม TrueCoffee 1 แก้ว
  • ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี (รูปโทรโข่ง) ในแอปทรูยู, ทรูไอดี และเว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/th/gift-announcements ในวันทำการถัดไป
  • ลูกค้าทรู สามารถใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์เล่นเพิ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ทรูพอยท์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน ทรูพอยท์ได้ในทุกกรณี
  • ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirm
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 •  

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

   

  ของรางวัลประจำวัน

  • ร่ม ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK จำนวน 5 รางวัล

  เงื่อนไขการร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน

  • ลูกค้ากดร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน ตามลำดับที่ (27546 29632 30069 32449 35479) จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ได้รับ ร่ม ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK
  • ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี (รูปโทรโข่ง) ในแอปทรูยู, ทรูไอดี และเว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/th/gift-announcements ในวันทำการถัดไป
  • ลูกค้าทรู สามารถใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์เล่นเพิ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ทรูพอยท์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน ทรูพอยท์ได้ในทุกกรณี
  • ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirm
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 •  

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

   

  ของรางวัลประจำวัน

  • กระเป๋าคล้องคอ ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK จำนวน 5 รางวัล

  เงื่อนไขการร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน

  • ลูกค้ากดร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน ตามลำดับที่ (25987  26314  29547  30529  32479 ) จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ได้รับ  กระเป๋าคล้องคอ ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK
  • ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี (รูปโทรโข่ง) ในแอปทรูยู, ทรูไอดี และเว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/th/gift-announcements ในวันทำการถัดไป
  • ลูกค้าทรู สามารถใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์เล่นเพิ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ทรูพอยท์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน ทรูพอยท์ได้ในทุกกรณี
  • ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirm
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 •  

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

   

  ของรางวัลประจำวัน

  • บัตรคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK  มูลค่า 5,600 บาท  จำนวน 1 รางวัล 

  เงื่อนไขการร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน

  • ลูกค้ากดร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน ตามลำดับที่ 184763 จำนวน 1 ท่าน เป็นผู้ได้รับ บัตรคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK มูลค่า 5,600 บาท 
  • ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี (รูปโทรโข่ง) ในแอปทรูยู, ทรูไอดี และเว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/th/gift-announcements ในวันทำการถัดไป
  • ลูกค้าทรู สามารถใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์เล่นเพิ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ทรูพอยท์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน ทรูพอยท์ได้ในทุกกรณี
  • ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirm
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 •  

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

   

  ของรางวัลประจำวัน

  • บัตรคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK  มูลค่า 5,600 บาท  จำนวน 1 รางวัล 

  เงื่อนไขการร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน

  • ลูกค้ากดร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน ตามลำดับที่ 229984 จำนวน 1 ท่าน เป็นผู้ได้รับ บัตรคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK มูลค่า 5,600 บาท 
  • ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี (รูปโทรโข่ง) ในแอปทรูยู, ทรูไอดี และเว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/th/gift-announcements ในวันทำการถัดไป
  • ลูกค้าทรู สามารถใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์เล่นเพิ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ทรูพอยท์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน ทรูพอยท์ได้ในทุกกรณี
  • ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirm
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 •  

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

   

  ของรางวัลประจำวัน

  • ร่ม ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK จำนวน 5 รางวัล

  เงื่อนไขการร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน

  • ลูกค้ากดร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน ตามลำดับที่ (15072  20277  25918  30109  33177) จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ได้รับ ร่ม ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK
  • ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี (รูปโทรโข่ง) ในแอปทรูยู, ทรูไอดี และเว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/th/gift-announcements ในวันทำการถัดไป
  • ลูกค้าทรู สามารถใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์เล่นเพิ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ทรูพอยท์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน ทรูพอยท์ได้ในทุกกรณี
  • ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirm
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 •  

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

   

  ของรางวัลประจำวัน

  • กระเป๋าคล้องคอ ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK จำนวน 5 รางวัล

  เงื่อนไขการร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน

  • ลูกค้ากดร่วมสนุกของรางวัลประจำวัน ตามลำดับที่ (16637  19650  20771  26768  33852 ) จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ได้รับ  กระเป๋าคล้องคอ ของที่ระลึก TRUE Limited Edition BLACKPINK  WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK
  • ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี (รูปโทรโข่ง) ในแอปทรูยู, ทรูไอดี และเว็บไซต์ https://privilege.trueid.net/th/gift-announcements ในวันทำการถัดไป
  • ลูกค้าทรู สามารถใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์เล่นเพิ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้สิทธิ์ทรูพอยท์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน ทรูพอยท์ได้ในทุกกรณี
  • ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirm
  • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี และแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ