ข้อมูลร้าน กรรณิการ์ข้าวไข่เจียว (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน กรรณิการ์ข้าวไข่เจียว (จ.สงขลา)

73/148 ม.1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-635184920