ข้อมูลร้าน กระเพาะปลาคุ้มกะตังค์ (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน กระเพาะปลาคุ้มกะตังค์ (จ.ปทุมธานี)

44/344 ม.1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

66-656695016