ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้ง ไส้แตก

ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้ง ไส้แตก

162/1 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000