ข้อมูลร้าน กล้วยแขก สูตรโบราณ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน กล้วยแขก สูตรโบราณ (จ.นครสวรรค์)

8 ม.1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

66-803363041