ข้อมูลร้าน กะละห์ สาขา1 (จ.ปัตตานี)

ข้อมูลร้าน กะละห์ สาขา1 (จ.ปัตตานี)

39 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

66-984296754