ข้อมูลร้าน กะละห์ สาขา 2 (จ.ปัตตานี)

ข้อมูลร้าน กะละห์ สาขา 2 (จ.ปัตตานี)

4/70 ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

66-945786243