ข้อมูลร้าน กะเพราเดิมบางฯ (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน กะเพราเดิมบางฯ (จ.ขอนแก่น)

ร้านอยู่หน้าร้านอำเภอเมือง ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-834185417