ข้อมูลร้าน กัญญาภัทรขนมไทโบราณ

ข้อมูลร้าน กัญญาภัทรขนมไทโบราณ

9/4 ม.7 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220