ข้อมูลร้าน การ์ตูนข้าวเหนียวไก่ทอด (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน การ์ตูนข้าวเหนียวไก่ทอด (จ.ตาก)

2/18 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

66-857334337