ข้อมูลร้าน กาแฟป้าจินดา

ข้อมูลร้าน กาแฟป้าจินดา

106/73 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520