ข้อมูลร้าน กาแฟฟาตีหะฮ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน กาแฟฟาตีหะฮ (จ.สงขลา)

หน้าด่านพืขถ.กาญจนวณิชย์ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320

66-987248598