ข้อมูลร้าน กาแฟสด

ข้อมูลร้าน กาแฟสด

29/1 ม.6 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000