ข้อมูลร้าน กาแฟสด ปังเย็น (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน กาแฟสด ปังเย็น (จ.เชียงราย)

239/1 ม.11 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

66-886284830