ข้อมูลร้าน กาแฟ พี่ตุ๊ก

ข้อมูลร้าน กาแฟ พี่ตุ๊ก

96 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110