ข้อมูลร้าน กุ่ยช่ายเฮงเฮง ขนมจีบรวย รวย...

ข้อมูลร้าน กุ่ยช่ายเฮงเฮง ขนมจีบรวย รวย...

ตลาดสี่แยกตาสา ม.13 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000