ข้อมูลร้าน กุ้ง แฮร์คัท (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน กุ้ง แฮร์คัท (จ.ลำพูน)

200 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-909507339