กุ้ยช่ายเสวย คุณกุ้ง

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี น้ำอัดลม1 ขวด เมื่อสั่งเมนูหมูสะเต๊ะคู่กับกุ้ยช่าย

True Customer
รับสิทธิ์