ข้อมูลร้าน กุ้ยช่ายเสวย คุณกุ้ง

ข้อมูลร้าน กุ้ยช่ายเสวย คุณกุ้ง

216 ถนนสังคมสงเคราะห์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230