ข้อมูลร้าน ก้อยไข่สด

ข้อมูลร้าน ก้อยไข่สด

44/3 ม.10 ซ.ร่วมใจ 34 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000