ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บน้ำข้น (สูตรโบราณ) (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บน้ำข้น (สูตรโบราณ) (จ.พระนครศรีอยุธยา)

26/3 ม.6 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

66-839018979