ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านดาบ

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านดาบ

1/1 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000