ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวปลาสุดบรรทัด (จ.สระบุรี)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวปลาสุดบรรทัด (จ.สระบุรี)

116/4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

66-646855324