ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ (จ.ฉะเชิงเทรา)

2/3 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

66-817239324